سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 +https://baigan.ir | بلاگ

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 +https://baigan.ir

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی (آپدیت مرداد 97)

 • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و 5)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و 97)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و 96 و97)
– وزارت نیرو (چندین دوره)
– شرکت نفت(چندین دوره)

– قوه قضاییه(چندین دوره)

 – بهورزی +پرستاری+مامایی

– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– راه آهن(چندین دوره)

تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل 7 درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
1 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی  ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

به همراه سوالات :

نمونه سوالات مربوط به آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است که شامل ۲۷۱ نمونه سوال عمومی و اختصاصی می باشد. فهرست سوالات این مجموعه در ادامه آمده است.

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۴ :

 • ربان انگلیسی عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • معارف اسلامی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۳ :

 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معارف اسلامی
 • زبان انگلیسی عمومی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی (اطلاعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مبانی اجتماعی)
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • مجموعه دروس تخصصی (اصول و تئوری های مدیریت – رفتار سازمانی و منابع انسانی – حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تامین اجتماعی)
 • [purchase_link id="48243" text="خرید" style="button" color="blue"]
 •  

 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور مالی )کد 125 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی

  سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بهای تمام شده

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اقتصاد خرد و کلان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری دولتی و بودجه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری مالیاتی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور اداری )کد 123

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  روش تحقیق

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و کاربرد آن در مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت منابع انسانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  رفتار سازمانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس فناوری اطلاعات )کد 135

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  سیستمهای عامل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ساختمان داده ها و الگوریتمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پایگاه دادهها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مهندسی نرم افزار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( A+ و Securityسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( +  و سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  Network+ 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس حقوقی )کد 134

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آیین دادرسی مدنی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور بیمه ای )کد 124 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اصول و تئوریهای مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رفتار سازمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( منابع انسانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق بیمه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پزشک متخص

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( دکترای علوم آزمایشگاهی )کد 105

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( میکروبیولوژی )میکروب، انگل، قارچ، ویروس(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کنترل کیفی در آزمایشگاه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تغذیه )کد 132

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه اساسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رژیم درمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه در دوران های مختلف زندگی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای ناشی از سوءتغذیه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بررسی وضعیت تغذیهسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس هوشبری )کد 139 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اصول و روشهای بیهوشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماری شناسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فارماکولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس شنوایی سنجی ) کد 151 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی تشخیصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی توانبخشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی کودکانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مامایی )کد 137 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بارداری و زایمان 1 تا 4 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  بیماریهای زنان و ناباروری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهداشت مادر و کودک 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( نوزادانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرستاری )کد 130 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پرستاری داخلی و جراحی 1 تا 4

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( روان پرستاری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کودکان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت بهداشت جامعه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مادران و نوزادان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس اتاق عمل )کد 120 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آشنایی با وسایل اتاق عمل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول و فنون عملکرد سیار و اسکراب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی )کلیه دروس اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...((

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان اتاق عمل)کد 116 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای داخلی و جراحی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیهوشی و احیای قلبی ریویسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرتوشناسی )کد 129 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )فیزیک رادیولوژی تشخیصی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیک پرتوها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رادیویولوژی و حفاظت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنیکهای رادیوگرافی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مواد حاجب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ثبت و نمایش تصویرسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس بینائی سنجی )کد 128 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اُپتومتری عمومی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عدسی های تماسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری کودکان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری افراد مسن

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری دید دوچشمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عینک طبی( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس توانبخشی فیزیکی )کد 133 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )الکتروتراپی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تمریندرمانی )مباحث عمومی و تخصصی(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیومکانیک و کینزیولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیوتراپی در بیماریها )ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب((سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 121 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( انگل  قارچ  ویروس باکتری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی کد 131 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ریاضیات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و احتمالات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجزیه و تحلیل سیستمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجهیزات عمومی بیمارستانها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی

  

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 119

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )میکروبشناسی )ویروس و باکتری، انگل و قارچ شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیوشیمی و بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمنی شناسی و سرم شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( خون شناسی و انتقال خونسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار )کد 140

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کدگذاری بیماری ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارک پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصطلاحات پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کلیات پزشکیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهیار )کد 103 )

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهدار )کد 102

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات اداری )ماشین نویس بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش )کد 141

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات داروئی )کد 142 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومی 

سوالات آزمون استخدامی دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی 1397

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور پیمان ( (کد 201

 حقوق

(سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  آیین دادرسی مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   قانون کار  قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مفاد قرارداد و پیمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور شهرسازی (کد 202

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( طراحی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برنامه و بودجه ( (کد 203

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بخش عمومی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت مالی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اصول تنظیم و کنترل بودجه)

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس معماری کد 204

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم،
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم
مقررات ملیّ ساختمان)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس عمران کد 205

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم و بیست ویکم مقررات
ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تجهیزات( پزشکی کد 206

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   ابزار دقیق پزشکی)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تاسیسات کد 207

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برق کد 208

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مکانیک( (کد 209

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس کنترل پروژه( (کد 210

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مبانی استانداردهای مدیریت پروژه  (PRINCEو 2 PMBOK)

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اقتصاد مهندسی (ارزیابی پروژه های صنعتی) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس ابنیه ( (کد211

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس نگهداری
( پیشگیرانه (کد 212

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان 

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 21 شهريور 1397 ساعت: 11:49